Goede Doelen

De goede doelen van de De Rotary Santa Run Zeist 2018 zijn:

Special Heroes Sportdag

Sporten is belangrijk voor iedereen. Sporten is niet alleen fysiek bezig zijn met je gezondheid; het verbind mensen. Je leert nieuwe mensen kennen en het is vooral hartstikke leuk. Op de Special Heroes Sportdag zullen ongeveer 20 sportaanbieders hun sportaanbod interactief aanbieden. De clinics zullen een leden wervend karakter hebben. De site van Uniek Sporten huisvest een aardig aanbod van sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep. Het goede doel wordt van harte onderschreven door de gemeente Zeist, Dirk Kuijt Foundation, Special Heroes, Uniek Sporten. De Dirk Kuyt foundation heeft inmiddels financiële en fysieke middelen toegezegd op de eerste versie van ons Special Heroes projectplan.

De draagbare kunstnier

Het tweede goede doel dat wij met de Santa Run onderschrijven is de draagbare kunstnier van de Nierstichting. Met de draagbare kunstnier krijgen dialysepatiënten meer controle over de eigen behandeling en hun dagelijks leven.  Zij kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen hoe vaak en hoe lang ze dialyseren.

De Nierstichting zet alles op alles! In het belang van 2,5 miljoen dialysepatiënten wereldwijd, heeft de Nierstichting zelf de ontwikkeling van de draagbare kunstnier geïnitieerd. Samen met wetenschappelijke instituten, academische ziekenhuizen en bedrijven doen zij er alles aan om deze wereldwijde doorbraak voor elkaar te krijgen.  Tot nu toe investeerde de Nierstichting ruim 6 miljoen euro, mede dankzij donateurs.

De Draagbare kunstnier van de Nierstichting is een gemeenschappelijk doel van alle  Rotary SantaRuns in Nederland.